สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์
สมัครเงินกู้
ระยะเวลากู้เงิน จำนวนสูงสุด อัตราดอกเบี้ย การพิจารณา อายุของผู้กู้
1-60 เดือน ถึง 1200000 ไม่เกิน 24% ไม่ถึง 48 ชม 20-70 ปี

Xpress Loanสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์สมัครง่าย

สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan เป็นสินเชื่อฉุกเฉินกสิกรไทย เพื่อไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรืออาจจะใช้ปิดหนี้บัตรเครดิตการ์ดต่างๆ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในครอบครัว หรือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องในธุรกิจส่วนตัวก็ได้เช่นกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ 15-26% ต่อปี และสามารถผ่อนชำระได้สูงสุด 60 เดือน ด้วยวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันแบบออมสินสินเชื่อฉุกเฉินเลย

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

 1. จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

 2. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และอายุรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระจะต้องไม่เกิน 70 ปี

 3. พนักงานประจำต้องเป็นผู้มีรายได้ประจำ 15,000 บาทขึ้นไป 

 4. สำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้ที่มีอาชีพอิสระจะต้องมีรายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

 5. พนักงานประจำจะต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือรวมอายุงานกับที่ทำงานเดิมก็ได้ 

 6. สำหรับอาชีพอิสระจะต้องประกอบอาชีพมาแล้วตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

 7. ในส่วนเจ้าของกิจการจะต้องประกอบกิจการมาแล้วมากกว่า 2 ปี

 8. มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือด้วย

เอกสารในการสมัครสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ และเป็นสินเชื่อกสิกรที่เอกสารไม่ยุ่งยากมากแต่จะแยกออกเป็น 3 ประเภทเพื่อจะได้ชัดเจน

พนักงานลูกจ้างประจำ

 1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีถ้ามี)

 2. สลิปเงินเดือนจะต้องเป็นสลิปคาร์บอน หรือถ้าไม่มีให้ใช้ 50 ทวิปีล่าสุด (ไม่รับสลิปเงินเดือนที่เป็นแบบปริ้นA4) เนื่องจากเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์จึงต้องเตรียมเอกสารให้มีความชัดเจนและครบถ้วนถูกต้อง

 3. หนังสือรับรองเงินเดือนและเอกสารแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน กรณีที่มีการเดินบัญชีกับธนาคารกสิกรมาแล้ว 6 เดือนขึ้นไปไม่ต้องยื่นเอกสารส่วนนี้ก็ได้

อาชีพอิสระก็สามารถจะขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์นี้ได้โดย

 1. สำเนาเลขบัตรประชาชน

 2. เอกสาร 50 ทวิปีล่าสุด

 3. หากมีบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนก็สามารถจะนำมายื่นเพิ่มเติมได้ 

เจ้าของกิจการ (จะต้องเปิดกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี)

 1. สำเนาเลขบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาใบรับรองการจดทะเบียน

 4. เอกสารแสดงรายได้ 50ทวิปีล่าสุด หรือบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน หรือถ้าเป็นของธนาคารกสิกรไทยไม่ต้องยื่นก็ได้ 

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกสิกรไทย สามารถจะเข้าไปสมัครได้ที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา หรือจะสมัครผ่านเว็บไซต์ของกสิกรซึ่งเป็นสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่มีการสมัครสินเชื่อง่ายและเอกสารไม่ยุ่งยากด้วย หลังรับการอนุมัติก็สามารถทำบัตรกดเงินสดควบคู่ไปด้วยได้เลย

วิธีการสมัครสินเชื่อเงินเด่วน Epress Loan ผ่านช่องทางออนไลน์

 1. กรอกข้อมูล 1.1 เบอร์มือถือที่สามารถจะติดต่อกลับได้ 1.2 และอีเมล์ 1.3 เลขบัตรประจำตัวประชาชน

 2. หน้าถัดไป 2.1 ประกอบอาชีพ 2.2 รายได้ต่อเดือน 2.3 จังหวัดที่พักอาศัยปัจจุบัน 2.4 อำเภอ 2.5 ช่วงเวลาที่สะดวกให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

 3. หากกรอกข้อมูลและส่งเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาภายใน 3 วันทำการ 

ในการสมัครหรือขอสินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์นี้ สำคัญมากๆกับเอกสารการยื่นขอสินเชื่อจะต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาและระยะเวลา แน่นอนว่าปลอดภัยกว่าเงินกู้ด่วนนอกระบบแน่นอน!

แบ่งปันสิ่งนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็นคุณจะเป็นคนแรก

เพิ่มความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่