สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน
สมัครเงินกู้
ระยะเวลากู้เงิน จำนวนสูงสุด อัตราดอกเบี้ย การพิจารณา อายุของผู้กู้
1-60 เดือน ถึง 1500000 ไม่เกิน 20% ไม่ถึง 48 ชม 20-70 ปี

กลุ่มสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือนเพื่อการใช้จ่าย

สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีรายจ่ายมากมาย ค่าแรงก็ไม่มีวี่แววจะปรับขึ้นสักที และนับวันค่าครองชีพก็ยิ่งสูงขึ้นอีกเรื่อยๆดังนั้นธนาคารออมสินจึงมีโครงการดีๆ อย่างสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน มาไว้รองรับหรือเพื่อตอบโจทก์ให้กับปัญหาด้านการเงินต่างๆ โดยสามารถจะเลือกขอสินเชื่อให้เหมาะสมกับตัวเองได้ตามนี้เลย

 1. สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เป็นหนึ่งในกลุ่มสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ซึ่งเป็นสินเชื่อที่เหมาะกับมนุษย์เงินเดือน เพื่อต้องการใช้เป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน สามารถจะขอสินเชื่อได้ตามความจำเป็นเท่านั้น โดยที่จะได้รับวงเงินไม่เงิน 200,000 บาท ซึ่งจะต้องรวมยอดคงเหลือสินเชื่อออมสินทั้งหมดแล้วไม่เกิน 200,000 บาท ณ วันที่ทำสัญญาด้วยเช่นกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.7% ต่อเดือน และมีระยะเวลาการผ่อนชำระได้นานถึง 3- 8 ปีตามวงเงินที่ได้รับ

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อเพื่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

 • ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ กลุ่มพนักงานบริษัทเอกชนโดยมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้น และกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

 • มีสัญชาติไทย และมีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ 

 • มีที่อยู่ที่ชัดเจนแน่นอน และสามารถจะติดต่อได้

 • มีบัญชีธนาคารออมสิน ณ สาขาที่ได้ยื่นขอสินเชื่อธนาคารออมสิน

 •  หน่วยงานจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการหักเงินเดือนเพื่อรวบรวมชำระค่างวดส่งธนาคารออมสิน

 1. สินเชื่อสวัสดิการ เป็นอีกหนึ่งที่ที่อยู่ในกลุ่มของ สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน ที่จะให้ผู้ขอสินเชื่อได้ตามความจำเป็นและให้ตามความสามารถที่จะผ่อนชำระได้ โดยวงเงินขอสินเชื่อจะขึ้นอยู่กับการใช้บุคคลค้ำประกัน และ การใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ดังนี้

 • ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน โดยจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทำงานที่เดียวกับผู้ขอสินเชื่อมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปีและจะต้องมีเงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ในกรณีหน่วยงานทำข้อตกลงกับธนาคาร(ส่วนกลาง) จะกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 เท่าของเงินเดือน หรือ ไม่เกิน 1,500,000 บาท หรือกรณีที่สาขาติดต่อหน่วยงานโดยตรง จะกู้ได้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท และระยะเวลาในการผ่อนชำระ ไม่เกิน 7 ปี

 • ในกรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จะให้กู้ได้ไม่เกิน 5,000,000 บาทหรือไม่เกิน ร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินและอาคาร และไม่เกินร้อยละ 85 ของห้องชุด สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 30 ปีและไม่เกินร้อยละ 80 ในส่วนของที่ดินและจะต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อในกลุ่มสินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

 • เป็นลูกจ้างประจำ หรือพนักงงานบริษัทเอกชน

 • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องไม่เกิน 60 ปีเมื่ออายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ

 • จะต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน

แบ่งปันสิ่งนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “สินเชื่อธนาคารออมสินมนุษย์เงินเดือน

ไม่มีความคิดเห็นคุณจะเป็นคนแรก

เพิ่มความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่