สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์
สมัครเงินกู้
ระยะเวลากู้เงิน จำนวนสูงสุด อัตราดอกเบี้ย การพิจารณา อายุของผู้กู้
1-60 เดือน ถึง 900000 ไม่เกิน 22% ไม่ถึง 48 ชม 20-70 ปี

รวมสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ดอกเบี้ยต่ำ

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ถ้าหากจะพูดถึงสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อย่างแรกเลยก็ต้องนึกถึง Smart Money เป็นสินเชื่อเงินสด ให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกัน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปี สำหรับบุคคลที่มีรายได้ประจำ และอัตราดอกเบี้ย 22% ต่อปี สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไป โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระได้สูงสุด 60 เดือน

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

 1. มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์

 2. เป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท และจะต้องมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

 3. ผู้ประกอบการรายย่อย จะต้องมีรายได้ เดือนละ 30,000 บาทขึ้นไป และจะต้องเปิดร้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

 4. จะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีประวัติเสียทางด้านการเงินเนื่องจากต้องการสมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครสินเชื่อ

 1. สำเนาบัตรประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

 4. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง หรือจะเป็นเอกสารแสดงรายได้ที่สามารถเชื่อถือได้

 5. Statement กรณีบุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ย้อนหลัง 6 เดือน และผู้ประกอบการรายย่อย ใช้ย้อนหลัง 1 ปีและสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือสำเนาทะเบียนการค้า อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้

 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ หรือบัตรเครดิตเดือนล่าสุด

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ โดยเป็นสินเชื่อพร้อมใช้ ไม่ว่าจะใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือต้องการจะชำระบัตรเครดิตหรือเงินกู้ตัวอื่น แบบมีกำหนดระยะเวลา และจะต้องมีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย โดยให้วงเงินสินเชื่อถึง 5 เท่าของเงินเดือน สินเชื่อธนาคารกรุงไทยตัวนี้จะให้เฉพาะกับพนักงานเอกชนเท่านั้น โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ MRR +7% ต่อปี โดยการผ่อนชำระจะจ่ายเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยและจะหักผ่านบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทยโดยอัตโนมัติ

ในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์นี้

 1. เป็นพนักงานลูกจ้างบริษัทเอกชน อายุการทำงานตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป

 2. มีเงินเดือนประจำตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป

 3. อายุไม่เกิน 60 ปี

 4. จะต้องมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย

เอกสารที่ใช้ในการสมัครขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (กรณีถ้ามี)

 4. สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองรายได้ฉบับจริง 

 5. เอกสารใบแจ้งยอดสินเชื่อบัตรเครดิต หรือเอกสารใบแจ้งยอดสินเชื่อส่วนบุคคล หรือจะเป็นใบแจ้งยอดลักษณะเดียวกันก็ได้ หากต้องการจะปิดยอดชำระเงินกู้

จุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ทั้ง 2 แบบนี้ ก็คือไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ให้วงเงินสูงถึง 5 เท่าและผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี และก็จะเป็นสินเชื่อกรุงไทยสำหรับพนักงานลูกจ้างประจำโดยเฉพาะแบ่งปันสิ่งนี้

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็นคุณจะเป็นคนแรก

เพิ่มความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่